Praha sportovní - měsíc náborů

30.08.2018 17:06

v CBP pořádáme měsíc náborů ve spolupráci s hl městem Praha.