Vyhledávání

Kontakt

Celebrity Boxing Place
Dolnoměcholupská 209/17, Praha

725 759 655

best.boxing@aol.com

whatsapp

11.07.2022 16:50
Pro rychlejši novinky , pripoj se do CBP Whatsapp skupiny ,neboj se ,žádný spam nebo otevřené chaty ,pouze aktualizace rozvrhu a tréninku
For faster updates, join the the CBP Whatsapp group, dont worry, no spam or open chats, only updates about schedule and trainings